Οι εκθέτες μπορούν να καταχωρήσουν στην παρακάτω φόρμα, κάθε ένα από τα άτομα του προσωπικού τους.
 
Μετά το τέλος της καταχώρησης θα παραλαμβάνει κάθε άτομο με e-mail το badge εισόδου.
To badge εισόδου είναι απαραίτητo για την Είσοδο στην Έκθεση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

 

Hospitality Expo Cyprus

We are social!

 

Επικοινωνία

Τηλ. Κύπρου: +357 22 485420

Τηλ. Ελλάδας: +30 210 6619827

Email: info [ at ] hospitalityexpocyprus.com

Search